Bản tin thời sự sáng ngày 01/10/2022
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/993\/bbb56938f5274cf64e6bbcfffcfb9b83.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 01\/10\/2022 "]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]