Bản tin thời sự sáng ngày 04/08/2022
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/830\/ab50fecf85f8b2cdacc3b698dd952db1.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 04\/08\/2022 "]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]