Bản tin thời sự sáng ngày 15/09/2023
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/1900\/c4075d710f0ceddd487fb4d722d028f6.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 15\/09\/2023"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]