Bản tin thời sự sáng ngày 16/09/2023
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/1903\/2d36d669e1ca47c51f6a93b56a133e00.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 16\/09\/2023 "]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]