Bản tin thời sự sáng ngày 19/09/2023
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/1910\/84cc173586d6682ebce7e481f29aa3f1.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 19\/09\/2023 "]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]