Bản tin thời sự sáng ngày 21/06/2022
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/694\/2becb0a683d2741588c818749db37c2c.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 21\/06\/2022 "]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]