Bản tin thời sự sáng ngày 25/11/2022
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/1118\/ff03262b58d945c3054d3ba565851f3e.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 25\/11\/2022 "]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]