Danh mục logo

Bản tin thời sự chiều ngày 04/10/2022

Bản tin thời sự chiều ngày 04/10/2022
Bản tin thời sự chiều ngày 04/10/2022
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/1001\/b5302a5373caf2ae7f7951a5ed906ff0.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 chi\u1ec1u ng\u00e0y 04\/10\/2022"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

Tổng thu từ khách du lịch đã đạt 78% so với mức trước đại dịch COVID-19; Xuất khẩu nông sản thu về hơn 40 tỷ USD trong 9 tháng; Hà Nội xem xét tăng thu nhập công, viên chức để giảm tình trạng nghỉ việc; Eurozone phối hợp ứng phó với khủng hoảng năng lượng

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC