Danh mục logo

Bản tin thời sự chiều ngày 05/02/2023

Bản tin thời sự chiều ngày 05/02/2023
Bản tin thời sự chiều ngày 05/02/2023
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/1301\/77b3c5bf55b8b3059f99059daf6d1718.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 chi\u1ec1u ng\u00e0y 05\/02\/2023"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

Quyết tâm biến Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ thành vùng đất giàu có, giàu bản sắc văn hóa và nhiều đột phá hơn nữa; Bộ Tài chính đề nghị giao thống nhất quản lý xăng dầu vể Bộ Công Thương; Đề xuất gia hạn hơn 100.000 tỷ đồng tiền thuế; Liên minh châu Âu ngừng mua xăng dầu Nga

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC