Danh mục logo

Bản tin thời sự chiều ngày 20/11/2022

Bản tin thời sự chiều ngày 20/11/2022
Bản tin thời sự chiều ngày 20/11/2022
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/1108\/eadd6180e8ab18465a395e1ded2de70b.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 chi\u1ec1u ng\u00e0y 20\/11\/2022"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

Phát triển Tây Nguyên 'Đột phá, bao trùm, toàn diện và bền vững'; Đề nghị tăng phụ cấp cho hàng triệu giáo viên; Kiểm tra, giám sát gần 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu; COP27 đạt được thỏa thuận về quỹ khí hậu

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC