Danh mục logo

Bản tin thời sự chiều ngày 20/11/2023

Bản tin thời sự chiều ngày 20/11/2023
Bản tin thời sự chiều ngày 20/11/2023
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/2058\/3551b85a5e0a1f7848bc850b83b45a1e.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 chi\u1ec1u ng\u00e0y 20\/11\/2023"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

Quốc hội thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; Giá khám bệnh bảo hiểm y tế mới cao hơn khoảng 10%; Đề xuất doanh nghiệp trả lương, thưởng cho người lao động trước tết 20 ngày; 1% người giàu nhất thế giới thải ra lượng carbon bằng 2/3 dân số nghèo nhất

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC