Danh mục logo

Bản tin thời sự chiều ngày 21/07/2022

Bản tin thời sự chiều ngày 21/07/2022
Bản tin thời sự chiều ngày 21/07/2022
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/786\/67a0cbcf86ea7ccbf9a471da8b73764a.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 chi\u1ec1u ng\u00e0y 21\/07\/2022"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

-  Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

- Cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 phải được khởi công trước 31/12/2022  

- Giá xăng giảm mạnh lần thứ 2 liên tiếp   

- Nga nối lại hoạt động của hệ thống Dòng chảy phương Bắc-1 để cung cấp khí đốt tới Đức sau 10 ngày gián đoạn

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC