Danh mục logo

Bản tin thời sự sáng ngày 01/08/2022

Bản tin thời sự sáng ngày 01/08/2022
Bản tin thời sự sáng ngày 01/08/2022
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/817\/7bc0e785a19c33ed2bce368d5f90b0ab.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 01\/08\/2022"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 8; Tự ý dùng Tamiflu điều trị cúm sẽ tăng nguy cơ đề kháng thuốc;Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các thành phố thế giới 2022; Lũ lụt nhấn chìm 50 ngôi làng ở pakistan

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC