Danh mục logo

Bản tin thời sự sáng ngày 01/10/2023

Bản tin thời sự sáng ngày 01/10/2023
Bản tin thời sự sáng ngày 01/10/2023
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/1943\/ef496d0ba1dc1ee0e33560f732625e64.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 01\/10\/2023 "]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

 Khơi dậy khát vọng phát triển toàn diện Thành phố Vinh; Truy tố 2 cựu Bộ trưởng và các bị can trong vụ án Công ty Việt Á; Hà Nội không hợp thức hóa chung cư mini vi phạm phòng cháy; Một số nước châu Âu ghi nhận nhiệt độ trong tháng 9 cao nhất từ trước đến nay

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC