Danh mục logo

Bản tin thời sự sáng ngày 02/08/2022

Bản tin thời sự sáng ngày 02/08/2022
Bản tin thời sự sáng ngày 02/08/2022
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/826\/0170adf3cdc6419c721bd211f3483200.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 02\/08\/2022 "]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

Chủ tịch nước chia buồn với gia đình 3 chiến sỹ hy sinh khi chữa cháy; Thủ tướng yêu cầu phòng, chống đậu mùa khỉ 'sớm một bước, cao hơn một mức; Đại sứ quán  Việt Nam tại Tây Ban Nha liên hệ giải quyết vấn đề về hộ chiếu mới; EU giải ngân khoản cứu trợ 1 tỷ USD cho Ukraine

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC