Danh mục logo

Bản tin thời sự sáng ngày 03/09/2022

Bản tin thời sự sáng ngày 03/09/2022
Bản tin thời sự sáng ngày 03/09/2022
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/926\/cf2f29ed6ce7318bde835c6b7ef4a490.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 03\/09\/2022 "]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách hơn 19.500 tỷ đồng; Việt Nam xuất siêu gần 4 tỷ USD trong 8 tháng;Gần 29 nghìn lượt người vào Lăng viếng Bác trong ngày Quốc khánh 2/9; Nhóm G7 ra thông báo về việc áp trần giá cho dầu mỏ của Nga

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC