Danh mục logo

Bản tin thời sự sáng ngày 03/12/2023

Bản tin thời sự sáng ngày 03/12/2023
Bản tin thời sự sáng ngày 03/12/2023
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/2086\/f43eb980956f2a68c80143dcf660ac65.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 03\/12\/2023 "]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

Áp dụng chế độ tiền lương thống nhất từ ngày 1/7/2024; Công đoàn Việt Nam kiến nghị thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh 2-9; Trong 11 tháng, hơn 6.000 người tử vong vì tai nạn giao thông; Thời tiết khô hạn ảnh hưởng sản lượng gạo châu Á

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC