Danh mục logo

Bản tin thời sự sáng ngày 05/07/2022

Bản tin thời sự sáng ngày 05/07/2022
Bản tin thời sự sáng ngày 05/07/2022
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/728\/55c0818ff43c4515427f18ceee9151f7.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 05\/07\/2022 "]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam; Gần 9.400 nhân viên y tế xin thôi việc, nghỉ việc trong 18 tháng qua; Mới giải ngân được hơn 70 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê trọ cho lao động; Thụy Điển và Phần Lan bắt đầu đàm phán gia nhập NATO

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC