Danh mục logo

Bản tin thời sự sáng ngày 05/09/2022

Bản tin thời sự sáng ngày 05/09/2022
Bản tin thời sự sáng ngày 05/09/2022
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/930\/5d3ec8ade19e4699b0b9f816b875a0dd.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 05\/09\/2022 "]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

Thư của Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2022-2023; Hơn 23 triệu học sinh cả nước đến trường khai giảng năm học mới vào sáng nay 5/9; Hơn 73.000 lượt người vào Lăng viếng Bác dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; Thủ tướng Đức tuyên bố có đủ năng lượng vượt qua mùa Đông

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC