Danh mục logo

Bản tin thời sự sáng ngày 25/05/2023

Bản tin thời sự sáng ngày 25/05/2023
Bản tin thời sự sáng ngày 25/05/2023
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/1551\/9245c121734c01d6de709caefb7986bc.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 25\/05\/2023 "]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

Hôm nay Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ tư; Nhiều loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại Hà Nội đã hết; Hà Nội đang triển khai 40 dự án nhà ở xã hội; Tổng Giám đốc IMF kêu gọi Mỹ nhanh chóng giải quyết tranh cãi về trần nợ công

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC