Danh mục logo

Bản tin thời sự sáng ngày 06/08/2022

Bản tin thời sự sáng ngày 06/08/2022
Bản tin thời sự sáng ngày 06/08/2022
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/835\/6e9d5a07c73cdfa099293eb43fd0a15e.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 06\/08\/2022 "]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

Bộ trưởng Công an sẽ trả lời chất vấn về mẫu hộ chiếu mới; Ban hành khung thời gian năm học 2022- 2023 ; Hơn 78.600 tỷ đồng đã được hỗ trợ trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp; Hơn 4.000 loài có nguy cơ tuyệt chủng không được liệt vào Sách Đỏ

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC