Danh mục logo

Bản tin thời sự sáng ngày 06/10/2021

Bản tin thời sự sáng ngày 06/10/2021
Bản tin thời sự sáng ngày 06/10/2021
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/15\/6f496c1a818a0e93daf9776cdfdd1b15.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 06\/10\/2021"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

Hội nghị Trung ương 4, khóa 13 bước sang ngày làm việc thứ ba; Số ca mắc COVID-19 trong cả nước giảm sâu nhất trong 1,5 tháng qua; Hơn 100.000 người Mỹ đã chết trong 3,5 tháng qua phần nhiều do không tiêm vaccine.

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC