Danh mục logo

Bản tin thời sự sáng ngày 07/10/2021

Bản tin thời sự sáng ngày 07/10/2021
Bản tin thời sự sáng ngày 07/10/2021
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/43\/935d0c285f5392c6b27644a5b7b0ae66.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 07\/10\/2021"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước vào ngày làm việc thứ 4; Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh khai trừ ra khỏi Đảng nhiều cán bộ vi phạm; Ít nhất 2 người bị thương trong một vụ sả súng ở trường học tại Mỹ.

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC