Danh mục logo

Bản tin thời sự sáng ngày 08/02/2023

Bản tin thời sự sáng ngày 08/02/2023
Bản tin thời sự sáng ngày 08/02/2023
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/1307\/57b69027a471881d491d0d91ddfaf1fc.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 08\/02\/2023 "]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030; VCCI đề xuất doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu; Thời tiết nồm ẩm kéo dài từ tháng 2 đến tháng 4; Số người chết do động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Syria tăng lên gần 5.000

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC