Danh mục logo

Bản tin thời sự sáng ngày 08/06/2024

Bản tin thời sự sáng ngày 08/06/2024
Bản tin thời sự sáng ngày 08/06/2024
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/2523\/01cebb07de2a9492a3355f29637c7206.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 08\/06\/2024"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

Hôm nay, Quốc hội kết thúc đợt một kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV; Tạm ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thứ hai tới; Hôm nay, 110.000 thí sinh của Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10; Dư luận khẩn thiết kêu gọi ngừng bắn sau vụ tấn công trường học Liên hợp Quốc ở Gaza

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC