Danh mục logo

Bản tin thời sự sáng ngày 09/06/2024

Bản tin thời sự sáng ngày 09/06/2024
Bản tin thời sự sáng ngày 09/06/2024
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/2528\/bf3287999723032e2cc6ec4a0dbbf98e.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 09\/06\/2024"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

Thực hiện truy xuất nguồn gốc đến cùng khi xảy ra ngộ độc thực phẩm; Rất ít khi phải dùng đến Quỹ Bình ổn để bình ổn giá xăng dầu 5 tháng qua; Nguồn cung dồi dào, giá gạo Việt Nam giảm so với mức tuần trước; Báo động tỷ lệ thất nghiệp tại Gaza

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC