Danh mục logo

Bản tin thời sự sáng ngày 09/07/2022

Bản tin thời sự sáng ngày 09/07/2022
Bản tin thời sự sáng ngày 09/07/2022
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/743\/e742c62c3816d04b23e2895ec6f5dd2f.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 09\/07\/2022 "]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp xem xét những vấn đề nổi bật; Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Thành Phong; Quy định mới về kỷ luật tổ chức, đảng viên vi phạm; Các nhà lãnh đạo trên thế giới chia buồn về sự ra đi của cựu Thủ tướng Nhật Bản

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC