Danh mục logo

Bản tin thời sự sáng ngày 11/08/2022

Bản tin thời sự sáng ngày 11/08/2022
Bản tin thời sự sáng ngày 11/08/2022
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/852\/705e6aed2283c45e69f731197e7f85c0.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 11\/08\/2022 "]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

Trên 3 triệu người lao động đã nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà; Bão số 2 sẽ gây mưa trên diện rộng ở các tỉnh phía Bắc; Dự báo giá xăng trong kỳ điều chỉnh hôm nay sẽ tiếp tục giảm; Ngũ cốc Ukraine không được đưa tới những nơi người dân cần nhất

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC