Danh mục logo

Bản tin thời sự sáng ngày 12/08/2022

Bản tin thời sự sáng ngày 12/08/2022
Bản tin thời sự sáng ngày 12/08/2022
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/854\/3bfb2000825dadcbbfb740e0e155d51b.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 12\/08\/2022 "]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

Tiếp tục thực hiện chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hưởng theo Nghị quyết 03; 4 địa phương chưa thực giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động; Biến thể phụ BA.4, BA.5 đang trở thành biến thể chiếm ưu thế tại các tỉnh phía Nam; Hạn hán kéo dài ở Somalia đã khiến 1 triệu người phải di tản

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC