Danh mục logo

Bản tin thời sự sáng ngày 15/03/2023

Bản tin thời sự sáng ngày 15/03/2023
Bản tin thời sự sáng ngày 15/03/2023
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/1389\/75d49be4e15b2a117e2a77b9f8c9cf9c.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 15\/03\/2023"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

Hôm nay, Khai mạc phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành từ 0,5 đến 1%; Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới; Trung Quốc mở lại hoàn toàn biên giới cho du khách nước ngoài lần đầu tiên kể từ năm 2020

 

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC