Danh mục logo

Bản tin thời sự sáng ngày 16/01/2023

Bản tin thời sự sáng ngày 16/01/2023
Bản tin thời sự sáng ngày 16/01/2023
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/1255\/0abc14c5ede2c5a69ec6441eee7eb210.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 16\/01\/2023 "]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

Bộ Công an đề xuất cấp thẻ CCCD gắn chip cho công dân dưới 14 tuổi; Từ hôm nay, 4 đơn vị đăng kiểm tại TP Hồ Chí Minh sẽ hoạt động trở lại; Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước cảnh báo về hoạt động cung cấp dịch vụ chứng khoán trên mạng; Số người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tại Nepal tăng lên ít nhất 67 người

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC