Danh mục logo

Bản tin thời sự sáng ngày 16/11/2023

Bản tin thời sự sáng ngày 16/11/2023
Bản tin thời sự sáng ngày 16/11/2023
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/2047\/dbc07fab6f6352e0dc719618fb8d5405.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 16\/11\/2023"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

Thủ tướng yêu cầu tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại Trung Bộ; Thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải không thời hạn với Công ty Thành Bưởi; Ngành thuế đang chuyển đổi căn cước công dân, số định danh cá nhân thay cho mã số thuế; Thủ tướng Israel đồng ý sửa đổi ngân sách để tăng chi tiêu quốc phòng

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC