Danh mục logo

Bản tin thời sự sáng ngày 17/08/2022

Bản tin thời sự sáng ngày 17/08/2022
Bản tin thời sự sáng ngày 17/08/2022
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/872\/ea2b678d5b67519f43175c28d0818d72.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 17\/08\/2022 "]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

Ban Bí thư kỷ luật đồng chí Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; Khắc phục lỗi dán chồng thẻ ETC trước ngày 20/8; Bộ Công Thương yêu cầu Grab tuân thủ nghiêm pháp luật; WHO kêu gọi công chúng hỗ trợ đổi tên bệnh đậu mùa khỉ

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC