Danh mục logo

Bản tin thời sự sáng ngày 20/11/2023

Bản tin thời sự sáng ngày 20/11/2023
Bản tin thời sự sáng ngày 20/11/2023
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/2056\/2710f5ed263e11b5bf6cfae0c494c419.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 20\/11\/2023 "]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

5 điểm mới đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT; Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định chưa công bố đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2025; Kê biên 1.237 bất động sản của bà Mỹ Lan; OpenAI thông báo sa thải Giám đốc Điều hành Sam Altman

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC