Danh mục logo

Bản tin thời sự sáng ngày 21/05/2024

Bản tin thời sự sáng ngày 21/05/2024
Bản tin thời sự sáng ngày 21/05/2024
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/2482\/38048f3c3c7d19f8316dd81c76fdc8d7.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 21\/05\/2024 "]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

Hôm nay, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV bước vào ngày làm việc thứ hai; Sau thanh tra, phát hiện vi phạm kinh tế hơn 257.700 tỉ đồng; Xâm nhập mặn ở Đồng Bằng Sông Cửu Long đang giảm dần; Quốc hội Iran sẽ nhóm họp trong ngày hôm nay (21/5)

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC