Danh mục logo

Bản tin thời sự sáng ngày 21/06/2022

Bản tin thời sự sáng ngày 21/06/2022
Bản tin thời sự sáng ngày 21/06/2022
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/695\/78673bc28f97aa54113c69360c15681a.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 21\/06\/2022 "]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

Địa phương chịu trách nhiệm nếu để bùng phát dịch COVID-19; Giai đoạn 2022-2026, sẽ giảm tối thiểu khoảng 5% biên chế công chức, giảm số viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước khoảng 10%; Dự kiến, sẽ đưa ra xét xử 6 bị cáo tại 'Tịnh thất Bồng Lai' vào ngày 30/6; Italy xem xét ban bố "báo động" về khí đốt

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC