Danh mục logo

Bản tin thời sự sáng ngày 21/07/2022

Bản tin thời sự sáng ngày 21/07/2022
Bản tin thời sự sáng ngày 21/07/2022
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/785\/e5936c9a957f50b57e0f348cb1a31eb3.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 21\/07\/2022 "]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

Bệnh cúm mùa đang gia tăng nhanh trên địa bàn Hà Nội; Cục Hàng Không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không dừng triển khai dịch vụ ưu tiên làm thủ tục nhanh; Giá xăng trong kỳ điều chỉnh hôm nay có thể giảm mạnh; Số người sơ tán khỏi Ukraine đã vượt quá 9,5 triệu người

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC