Danh mục logo

Bản tin thời sự sáng ngày 21/11/2023

Bản tin thời sự sáng ngày 21/11/2023
Bản tin thời sự sáng ngày 21/11/2023
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/2059\/812e459b71e3eb75c87a613f0541011e.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 21\/11\/2023"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

Hôm nay, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV bước vào ngày làm việc thứ 17; Giá khám bệnh bảo hiểm y tế tăng khoảng 10% ; Đề xuất doanh nghiệp trả lương, thưởng Tết trước 20 ngày; Các nước Arab kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC