Danh mục logo

Bản tin thời sự sáng ngày 23/01/2023

Bản tin thời sự sáng ngày 23/01/2023
Bản tin thời sự sáng ngày 23/01/2023
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/1272\/c0ba524f34a47453ccb0ea00354e505b.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 23\/01\/2023 "]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

Khoảng 1,2 triệu người dân nhận hỗ trợ kịp thời từ các quyết định xuất cấp gạo của Chính phủ; Nửa đầu tháng 1, có 5 mặt hàng xuất khẩu cán mốc trên 1 tỉ USD; Hàng loạt dự án trọng điểm của ngành giao thông sẽ hoàn thành phê duyệt đầu tư trong tháng 1; Ông Chris Hipkins trở thành thủ tướng thứ 41 của New Zealand

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC