Danh mục logo

Bản tin thời sự sáng ngày 24/01/2023

Bản tin thời sự sáng ngày 24/01/2023
Bản tin thời sự sáng ngày 24/01/2023
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/1274\/b4cf013b72cd95a327be6618bc7907ce.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 24\/01\/2023"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

Vốn FDI vào Việt Nam có thể đạt tới 38 tỷ USD; Khu vực ven biển các tỉnh, thành phố Nam Bộ có khả năng ngập úng các vùng trũng, thấp; Cá ngừ đạt kim ngạch xuất khẩu 1 tỷ USD; Nhiều đồng tiền của các nước Trung Đông chạm mức thấp lịch sử

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC