Danh mục logo

Bản tin thời sự sáng ngày 24/11/2022

Bản tin thời sự sáng ngày 24/11/2022
Bản tin thời sự sáng ngày 24/11/2022
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/1116\/1279c69d7d2e52f7d4105ebe41aa6033.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 24\/11\/2022"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tích cực cho vay sản xuất kinh doanh; Bộ Tài chính khuyến nghị Nhà đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp nên tìm hiểu kỹ và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình; TP Hồ Chí Minh ghi nhận khoảng 2.600 người bị cắt giảm công việc; Mỹ chuẩn bị giải ngân khoản viện trợ 4,5 tỷ USD cho Ukraine

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC