Danh mục logo

Bản tin thời sự sáng ngày 25/01/2023

Bản tin thời sự sáng ngày 25/01/2023
Bản tin thời sự sáng ngày 25/01/2023
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/1276\/b086c066b5cd31f72ee31c231a9cc824.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 25\/01\/2023"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

Sẽ xây thêm 2.000km cao tốc trong 5 năm; Bộ Tài chính không để tăng giá đột biến ngày Tết; 5 ngày Tết xử lý hơn 5.000 lái xe vi phạm nồng độ cồn; Phần Lan cân nhắc khả năng gia nhập NATO mà không có Thụy Điển

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC