Danh mục logo

Bản tin thời sự sáng ngày 25/06/2022

Bản tin thời sự sáng ngày 25/06/2022
Bản tin thời sự sáng ngày 25/06/2022
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/705\/88295d6d464431f21906ab7414c3146c.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 25\/06\/2022 "]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

Ban hành các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; Từ ngày 1/7, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng tối đa đến 23,4 triệu đồng/tháng; Bộ Y tế thu hồi đăng ký lưu hành Kit xét nghiệm của Công ty Việt Á; Afghanistan ghi nhận thêm một trận động đất khiến 5 người thiệt mạng

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC