Danh mục logo

Bản tin thời sự sáng ngày 27/05/2023

Bản tin thời sự sáng ngày 27/05/2023
Bản tin thời sự sáng ngày 27/05/2023
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/1562\/6013bab72f5730a019894518e6c45794.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 27\/05\/2023 "]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

Thực hiện nghiêm lộ trình di dời trụ sở hành chính ra khỏi trung tâm thành phố; Gần 1,4 triệu xe có thể được tự động giãn chu kỳ kiểm định thêm 6 tháng; Hà Nội rào lòng đường Nguyễn Trãi để thi công dự án thoát nước từ ngày 3/6; G7 sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên về quy định AI vào tuần tới

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC