Danh mục logo

Bản tin thời sự sáng ngày 27/07/2022

Bản tin thời sự sáng ngày 27/07/2022
Bản tin thời sự sáng ngày 27/07/2022
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/806\/1125764eceea0581b5710691f6946f9d.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 27\/07\/2022 "]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

Bộ Chính trị yêu cầu giảm biên chế ít nhất 5% công chức, 10% viên chức hưởng lương từ ngân sách; Phấn đấu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050; Bệnh nhân đậu mùa khỉ có thể không có triệu chứng, thể nhẹ và nặng; EU đạt thỏa thuận cắt giảm lượng khí đốt tiêu thụ

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC