Danh mục logo

Bản tin thời sự sáng ngày 27/12/2022

Bản tin thời sự sáng ngày 27/12/2022
Bản tin thời sự sáng ngày 27/12/2022
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/1210\/3308bccd3888646d68ae34875d3a2ed2.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 27\/12\/2022"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022-2030; Kiểm tra hoạt động đăng kiểm trên toàn quốc từ 1/1/2023; Đã hỗ trợ hơn 45.600 tỷ đồng cho người dân và doanh nghiệp khó khăn vì COVID-19; Lãnh đạo Nga và Trung Quốc lên kế hoạch hội đàm

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC