Danh mục logo

Bản tin thời sự sáng ngày 29/07/2022

Bản tin thời sự sáng ngày 29/07/2022
Bản tin thời sự sáng ngày 29/07/2022
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/810\/93fac67447f536e3fe6d2e4c2c53e236.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 29\/07\/2022"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

Thêm 10 triệu người hưởng lợi từ các chương trình giảm nghèo; TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người nghi bệnh đậu mùa khỉ nên đến bệnh viện xét nghiệm; Giải đáp nguyên nhân xe không lưu thông vẫn bị trừ phí ETC; Bệnh đậu mùa khỉ lan ra 78 quốc gia với hơn 18.000 người mắc

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC