Danh mục logo

Bản tin thời sự sáng ngày 29/09/2022

Bản tin thời sự sáng ngày 29/09/2022
Bản tin thời sự sáng ngày 29/09/2022
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/988\/96044164aefabb67ae12743e38fc8571.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 29\/09\/2022"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

Tập trung khắc phục hậu quả bão số 4; Bộ Công an chỉ đạo tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại bệnh viện; Truy thu hơn 4.900 tỷ đồng tiền thuế khi nhập khẩu ô tô biếu tặng; Kinh tế toàn cầu thiệt hại gần 1.000 tỷ USD do vấn đề sức khỏe tâm thần

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC