Danh mục logo

Bản tin thời sự sáng ngày 30/09/2023

Bản tin thời sự sáng ngày 30/09/2023
Bản tin thời sự sáng ngày 30/09/2023
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/1941\/a5168c341ecd3f1fa3a9fa11cbb658df.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 30\/09\/2023"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

Trong tháng 10, bão và áp thấp nhiệt đới có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta; TP Hồ Chí Minh tăng hơn 10.000 người thất nghiệp so với cùng kỳ năm 2022; Giá xăng dự báo sẽ được điều chỉnh giảm trong kỳ điều hành tới; Lưỡng viện Quốc hội Mỹ chia rẽ về biện pháp ngăn chính phủ đóng cửa

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC