Danh mục logo

Bản tin thời sự sáng ngày 30/10/2022

Bản tin thời sự sáng ngày 30/10/2022
Bản tin thời sự sáng ngày 30/10/2022
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/1059\/5c7e945883c8b21d662bc2d8ef83e107.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 30\/10\/2022 "]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]

Hôm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên đường thăm chính thức Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa; Cần khoảng 60.000 tỷ đồng để tăng lương cơ sở; Chương trình nghệ thuật "Truông bồn - Bản hùng ca huyền thoại"; Thụy Điển và Phần Lan quyết tâm gia nhập NATO

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC